Genitiv


Genitiv je zavisan padež koji iskazuje mnogo raznih odnosa, među kojima su pripadanje (prisvojni ili posesivni genitiv), deo veće celine (deoni ili partitivni genitiv), odvajanje ili udaljavanje (ablativni genitiv), poreklo, osobina, vreme i drugo. Dobija se na pitanje KOGA? (za imenice koje označavaju osobe) ili ČEGA? (za ostale imenice). Genitiv je padež sa najviše službi u rečenici.

Može se upotrebiti sa predlozima ili bez njih. Najčešći predlozi koji se upotrebljavaju uz genitiv jesu: blizu, do, ispod, ispred, iz, iza, iznad, kod, kraj, od, osim, pre, pored, posle, radi, uoči, usred, zbog.

U rečenici, genitiv može imati sledeće službe (funkcije):
1. atribut:
• Jelena je kćerka naše komšinice.
• Upoznao sam devojku plavih očiju.

2. pravi objekat:
• On ima sreće.
• Pio je soka.

3. nepravi objekat:
• Najeli smo se jagoda.
• Prihvatio se posla.

4. logički subjekat – tu službu u rečenici genitiv ostvaruje uz bezlično upotrebljene glagole imati i biti:
• Na granama ima lišća.
• Na ulicama nije bilo ljudi.

5. pridev – genitivom sa predlogom od može se označiti materija od koje je nešto napravljeno, pa se imenica u tom obliku može upotrebiti umesto gradivnih prideva:
• Haljina od svile.
• Klupa od drveta.

6. priloška odredba za vreme – upotrebljava se bez predloga ili sa predlozima za vreme (do, od, posle, pre, tokom, uoči itd.):
Sledeće nedelje imamo kontrolni.
Tokom vikenda idemo u bioskop.

7. priloška odredba za mesto – upotrebljava se sa predlozima za mesto (blizu, ispod, ispred, nasred, pored, poviše, preko itd.):
• Čekaću te ispred zgrade.
• Parkirao je automobil ispod drveta.

8. priloška odredba za način – upotrebljava se uz predloge bez, poput:
• Naučio je da piše bez ičije pomoći.
• Vredan je poput svojih roditelja.

9. priloška odredba za uzrok – upotrebljava se najčešće sa predlogom zbog i predlozima iz, od i usled, koji uvek mogu biti zamenjeni predlogom zbog, koji je tipično uzročni predlog:
• Isprljala se zbog nepažnje.
• Neću da idem iz principa.

10. priloška odredba za nameru – označava cilj ili nameru, a upotrebljava se isključivo sa predlogom radi:
• Otputovala je radi odmora.
• Svi su se okupili radi dogovora.

11. priloška odredba za izuzimanje – upotrebljava se sa predlozima izuzev, osim, sem:
• Svi su došli, osim Filipa.
• Znala je sve odgovore, izuzev jednog.

Naziv genitiv preuzeli smo iz latinskog jezika, u kojem on glasi genitivus. Postao je od reči genus, što znači „poreklo”, pa se taj naziv može prevesti kao „padež porekla”.


Primeri
• Kupio je košulju dugih rukava.
• Popila je šoljicu kafe.
• To je bilo u drugom delu filma.