Rečenični članovi

 

Svaka rečenica sastoji se od određenih delova, koji se nazivaju rečenični članovi. Oni imaju odgovarajuću službu u rečenici, a dele se na:

1) glavne:

predikat,

subjekat;

2) zavisne:

objekat (pravi i nepravi),

priloške odredbe,

atribut,

apozicija.

Najvažniji član rečenice jeste predikat, jer od njegovog značenja zavisi koje će još članove ona imati.