Rečenični članovi

 

Svaka rečenica sastoji se od određenih delova, koji se nazivaju rečenični članovi. Oni imaju odgovarajuću službu u rečenici, a dele se na:

1) glavne:

a) predikat,

b) subjekat;

2) zavisne:

a) objekat (pravi i nepravi),

b) priloške odredbe,

c) atribut,

d) apozicija.

Najvažniji član rečenice jeste predikat, jer od njegovog značenja zavisi koje će još članove ona imati.