Rečenični članovi


Svaka rečenica sastoji se od određenih delova, koji se nazivaju rečenični članovi. Oni imaju odgovarajuću službu u rečenici, a dele se na:
1. glavne:
a) predikat
b) subjekat

2. zavisne:
a) objekat (pravi i nepravi)
b) priloške odredbe
c) atribut
d) apozicija

Najvažniji član rečenice jeste predikat, jer od njegovog značenja zavisi koje će još članove ona imati.