Narodne pripovetke


Pripovetka je kraće prozno delo u kojem je, obično, opisan kraći period iz života glavnog junaka ili neka karakteristična pojava u društvu. Radnja je u njoj dinamična, a pripovedanje sažeto. Narodni pripovedač želeo je da pronikne u tajne prirodnih i društvenih sila, ali je često zastajao nemoćan da ih reši i pobedi. On im se stalno suprotstavljao i bivao sve jači. U svojim pričama, veoma slikovitim i dramatičnim, nikada nije priznavao poraz.

Prema temi, narodne pripovetke se dele na:
1. fantastičke:
a) bajke
b) legende
c) basne

2. realističke:
a) novele
b) šaljive priče
c) anegdote

Pored narodnih, postoje i umetničke (pisane) pripovetke.