Mitološke pesme


Mitološke pesme spadaju u najstarije narodne lirske pesme. Nastale su u dalekoj prošlosti kada čovek nije mogao da objasni i spozna pojave u prirodi. Sve ono što se zbivalo oko njega, a što je bilo neshvatljivo, čovek je objašnjavao poznatim činjenicama iz svakodnevnog života, dajući pojavama u prirodi ljudski oblik i uvodeći ih tako u svakodnevni život. U mitološkim pesmama se govori o nastanku nebeskih tela, a najviše se pevalo o Suncu, Mesecu i zvezdama. Pripisivane su im osobine ljudskih bića i stavljani su u različite životne situacije. Glavni likovi često su i natprirodna bića (vile, zmajevi, aždaje, anđeli), po čemu su te pesme vrlo slične bajkama. Mitološke pesme izražavaju želju naših predaka da se umile silama koje nisu mogli da shvate i objasne, i koje su za njih predstavljale svemoćna božanstva. Kada je hrišćanstvo potisnulo mnogobožačku religiju, potisnulo je i verovanja u mitološka bića, a samim tim i podsticaje za nastanak tih pesama.

Poznate mitološke pesme su Sunce se devojkom ženi, Sunce će sve ogrejati, Da su vile otkup uzimale, Vila zida grad i druge.