Šaljive pesme


Šaljive pesme su duhovite pesme koje imaju za cilj da nasmeju i razvesele, ali i da kritikuju. Naši preci voleli su šalu i smeh. Tu svoju odliku iskazivali su i pesmom. Stvarali su šaljive pesme radi vedrog raspoloženja i prijatnog zabavljanja, ali i radi kritike i podsmeha. One ismevaju lakoverne, povodljive, hvalisave i uobražene. U šaljivim pesmama su izložene podsmehu i ironiji negativne ljudske osobine, kao što su sujeta, gordost, oholost, sklonost laganju, hvalisavost, glupost, lažna hrabrost. Takav stav naročito je bio oštar prema osvajačima i izrabljivačima. Smisao za humor veoma se cenio, a osobito onaj koji je bodrio ljude da istraju u borbi protiv potčinjavanja i iskorišćavanja.

Poznate šaljive pesme su Ženidba vrapca Podunavca, Smešno čudo, Aga Asan-aga, Kad se ženi koji kuće nema, Alasima, Silan lovac i druge.