Porodične pesme


Porodične pesme opevaju porodicu i porodične odnose. U njima se peva o uzajamnoj i nežnoj ljubavi među braćom i sestrama, o ljubavi majke prema deci, kao i o odnosima među drugim članovima porodice (muža i žena, devera i snahe, svekrve i snahe, zaove i jetrve). U tim pesmama je prikazan idiličan život u porodici, sloga i ljubav, uzajamno poštovanje, ali i sukobi, posebno težak položaj neveste u muževljevoj kući. Najviše ljubavi i topline ima u pesmama koje pevaju o ljubavi sestre prema bratu, kao i majke prema detetu. Sestrinska ljubav, česta kao motiv, prikazana je toplo i snažno. Ona je velika, i za sestru nema veće vrednosti u porodici nego što je brat. I roditeljska ljubav, posebno materinska, čest je motiv porodičnih pesama. Dete je velika radost roditelja, smisao života i najveća nada. Otuda su te pesme veoma lepe i snažne.

Poznate porodične pesme su Dvije seje brata ne imale, Najveća je žalost za bratom, Majka čedu, Materino srce, Brat i sestra i tuđinka, U dobru rodu, Mlad se Ivo na vojsku otpravlja i druge.