Religiozno-verske pesme


Religiozno-verske pesme pevaju o bogovima, svecima, anđelima, Isusu Hristu, Bogorodici. Te pesme su mahom stvarala sveštena lica, a posebno niže sveštenstvo i manastirski đaci. U religiozno-verskim pesmama često dolazi do mešanja hrišćanskog i paganskog te tako, na primer, Bog, kao starešina doma, ženi Sunce, a sveci dobijaju ulogu svatova. To nije tako neobično jer su sve te pesme nastale davno, dok su naši preci imali paganska verovanja. Oni su ta verovanja teško napuštali, a hrišćanstvo su istinski prihvatili tek sa pojavom Svetog Save, koji je umeo da zaodene hrišćanstvo u njihove paganske običaje.

Poznate religiozno-verske pesme su Krštenje Isusa Hrista, Devojci i Bog oprašta, Sveci piju vino, Sunčev put i druge.