Artur Šopenhauer – citati


 • Bogatstvo je nalik na morsku vodu – što je više pijemo, to smo žedniji.
 • Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje.
 • Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno – naš strah od tog mišljenja.
 • Čoveku koji je intelektualno viši od drugih samoća pruža dvostruku korist: prvu, što je sam, i drugu, što nije sa drugima.
 • Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati sopstvenu.
 • Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina.
 • Divljaci se uzajamno proždiru, a pitomi se uzajamno varaju.
 • Društvenost spada u najopasnije, možda čak i ubitačne sklonosti, pošto nas dovodi u dodir sa ljudima od kojih je većina moralno rđava, a intelektualno tupa ili izopačena.
 • Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, preduzimljivom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.
 • Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.
 • Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovek.
 • Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.
 • Ko želi da se njegovoj reči poveruje, neka je izrekne hladno i bez strasti.
 • Lepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unapred pridobija srca.
 • Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.
 • Ljude u društvo tera unutrašnja praznina i dosada. Ako osete da su nam potrebni, ljudi postaju obesni i arogantni.
 • Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.
 • Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas je nedavno snašla.
 • Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.
 • Najsigurniji način da ne postaneš vrlo nesrećan jeste taj da ne zahtevaš da budeš vrlo srećan.
 • Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, da li je zbog toga i vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno da li je mlad ili star, uspravan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.
 • „On je vrlo nedruštven”, to gotovo već znači: „On je čovek velikih sposobnosti.”
 • Ono što nas najneposrednije usrećuje jeste vedrina uma. Ta osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji.
 • Ono što se zna ima dvostruku vrednost ako se ujedno za ono što se ne zna priznaje da se ne zna.
 • Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a obaveze duplirati.
 • Prijateljima lako opraštamo greške koje nas ne pogađaju.
 • Retko se nalazi ono što je pravo, a još ređe se ceni.
 • Samoća je sudbina svih značajnijih duhova.
 • Slobodno vreme većine ljudi ispunjeno je ili čulnim uživanjima i ludorijama ili dosadom i tupošću.
 • Spojiti uljudnost sa ponosom pravo je majstorstvo.
 • Sudbina meša karte, a mi igramo.
 • Talenat pogodi metu koju niko drugi ne može pogoditi. Genije pogodi metu koju niko drugi ne može videti.
 • U samoći bednik oseća svu svoju bedu, a veliki duh svu svoju veličinu.
 • U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.
 • U svakom slučaju, bolje je da se razboritost pokaže onim što se prećuti nego onim što se kaže.
 • U svetu uglavnom caruje zlo, a glavnu reč ima glupost.
 • Vera je kao i ljubav: ona se ne da nametnuti. Zato i jeste uzaludan svaki trud da se ona državnim merama uvede ili učvrsti.
 • Verovanje i znanje odnose se jedno prema drugome kao ptice na vagi: koliko se jedna spusti, toliko se druga podigne.
 • Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sebe.
 • Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja – sve je ništa.