Konfučije – citati


 • Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe.
 • Čitanje bez razmišljanja stvara nesrećan duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim.
 • Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je, pravi drugu grešku.
 • Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred naići će na nevolju odmah ispred svojih vrata.
 • Čovekova je priroda uvek ista, ljude razdvajaju samo navike.
 • Čujem i zaboravim. Vidim i zapamtim. Uradim i shvatim.
 • Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.
 • Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže.
 • Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.
 • Kad vidiš dobrog čoveka, pokušaj da nadmašiš njegov primer, kad vidiš nekog lošeg čoveka, ispitaj se da i ti nemaš iste greške.
 • Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom.
 • Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv. Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered. Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.
 • Ko nastoji da zadovolji sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom.
 • Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je – izbjegavajte ga. Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je – naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna – spava – probudite ga. Ko zna i zna da zna – mudar je – sledite ga.
 • Ko ujutro spozna istinu, taj uveče može umreti.
 • Ko živi u dobru, a traži bolje, neka se ne žali kad ga snađe gore.
 • Kuda god da ideš, idi svim svojim srcem.
 • Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.
 • Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca.
 • Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.
 • Mane su za svakog karakteristične; posmatraj njegove mane i saznaćeš kakav je čovek.
 • Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.
 • Mudar čovek sa podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.
 • Mudrac se stidi svojih grešaka, ali se ne stidi da ih popravi.
 • Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada.
 • Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.
 • Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojoj se žari crveni korov svakog proleća.
 • Naša najveća slava nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.
 • Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom.
 • Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je senka velika kad se sunce rađa.
 • Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.
 • Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne poznajem.
 • Nikad ne čini drugome ono što ne bi želeo da drugi učini tebi.
 • Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.
 • Onog koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.
 • Onog koji uči novo s time da obnavlja staro, možemo smatrati učiteljem.
 • Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.
 • Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih.
 • Plemenit čovek je spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje.
 • Pomoću tri metode možemo naučiti mudrost: prvo, razmišljanjem, što je najplemenitije; drugo, imitiranjem, što je najlakše; i treće, iskustvom, što je najgorče.
 • Postavi časne na važne položaje a odbaci nečasne, pa ćeš prisiliti nečasne da postanu časni.
 • Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.
 • Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno.
 • Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.
 • Razrešite jednu poteškoću i odbranili ste se od stotinu novih.
 • Reci mi i zaboraviću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumeću.
 • Samo se najmudriji i najgluplji ljudi nikad ne menjaju.
 • Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti.
 • Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mesto i sagradićeš planinu.
 • Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.
 • Svi ljudi ne mogu biti bogati i poznati, ali svi mogu biti dobri.
 • Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele.
 • U životu se treba čuvati tri stvari: u mladosti – požude; u zrelom dobu – bitke; u starosti – lakoumnosti.
 • Velika dela se ostvaruju kad se mala izvršavaju kako treba.
 • Veliki čovek postavlja stroge zahteve sebi, mali čovek ih postavlja drugima.
 • Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Zaista moramo dobro paziti šta govorimo.