Konfučije – citati

 

 • Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe.

 

 • Čitanje bez razmišljanja stvara nesrećan duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim.

 

 • Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je, pravi drugu grešku.

 

 • Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred naići će na nevolju odmah ispred svojih vrata.

 

 • Čovekova je priroda uvek ista, ljude razdvajaju samo navike.

 

 • Čujem i zaboravim. Vidim i zapamtim. Uradim i shvatim.

 

 • Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.

 

 • Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže.

 

 • Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.

 

 • Kad vidiš dobrog čoveka, pokušaj da nadmašiš njegov primer, kad vidiš nekog lošeg čoveka, ispitaj se da i ti nemaš iste greške.

 

 • Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom.

 

 • Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv. Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered. Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.

 

 • Ko nastoji da zadovolji sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom.

 

 • Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je – izbjegavajte ga. Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je – naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna – spava – probudite ga. Ko zna i zna da zna – mudar je – sledite ga.

 

 • Ko ujutro spozna istinu, taj uveče može umreti.

 

 • Ko živi u dobru, a traži bolje, neka se ne žali kad ga snađe gore.

 

 • Kuda god da ideš, idi svim svojim srcem.

 

 • Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.

 

 • Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca.

 

 • Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.

 

 • Mane su za svakog karakteristične; posmatraj njegove mane i saznaćeš kakav je čovek.

 

 • Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.

 

 • Mudar čovek sa podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.

 

 • Mudrac se stidi svojih grešaka, ali se ne stidi da ih popravi.

 

 • Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada.

 

 • Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.

 

 • Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojoj se žari crveni korov svakog proleća.

 

 • Naša najveća slava nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.

 

 • Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom.

 

 • Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je senka velika kad se sunce rađa.

 

 • Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.

 

 • Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne poznajem.

 

 • Nikada ne čini drugome ono što ne bi želeo da drugi učini tebi.

 

 • Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.

 

 • Onog koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja.

 

 • Onog koji uči novo s time da obnavlja staro, možemo smatrati učiteljem.

 

 • Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.

 

 • Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih.

 

 • Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje.

 

 • Pomoću tri metode možemo naučiti mudrost: prvo, razmišljanjem, što je najplemenitije; drugo, imitiranjem, što je najlakše; i treće, iskustvom, što je najgorče.

 

 • Postavi časne na važne položaje a odbaci nečasne, pa ćeš prisiliti nečasne da postanu časni.

 

 • Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.

 

 • Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno.

 

 • Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.

 

 • Razrešite jednu poteškoću i odbranili ste se od stotinu novih.

 

 • Reci mi i zaboraviću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumeću.

 

 • Samo se najmudriji i najgluplji ljudi nikad ne menjaju.

 

 • Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti.

 

 • Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mesto i sagradićeš planinu.

 

 • Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.

 

 • Svi ljudi ne mogu biti bogati i poznati, ali svi mogu biti dobri.

 

 • Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele.

 

 • U životu se treba čuvati tri stvari: u mladosti – požude; u zrelom dobu – bitke; u starosti – lakoumnosti.

 

 • Velika dela se ostvaruju kada se mala izvršavaju kako treba.

 

 • Veliki čovek postavlja stroge zahteve sebi, mali čovek ih postavlja drugima.

 

 • Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Zaista moramo dobro paziti šta govorimo.