Johan Volfgang Gete – citati


 • Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo pak puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili.
 • Ako ti se ljudi ne dive ili ti ne zavide, nisi ni ti srećan.
 • Beskoristan život je isto što i rana smrt.
 • Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen.
 • Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kad mu zatreba.
 • Da bi čovek ispunio sve ono što se od njega traži, mora sebe smatrati većim nego što jeste.
 • Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže do cilja.
 • Devojka uvek više veruje ljubljenome nego majci.
 • Dok živiš, budi živ.
 • Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.
 • Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.
 • Ko se ne protegne prema pokrivaču, tome ozebu noge.
 • Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo.
 • Lepo je misliti, još lepše znati, a najlepše je posmatrati.
 • Lepota obuzdava svaku srdžbu.
 • Ludaci su najštetniji lopovi! Ukradu vam raspoloženje i vreme.
 • Ljubav je slatko ropstvo, brak je ropstvo bez slasti.
 • Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. Nikada nije istinski voleo onaj koji misli da je ljubav prolazna.
 • Ljubav se isprva naziva poverenjem.
 • Ljubiš li duboko samo jedno biće, činiće ti se da su i sva ostala dostojna ljubavi.
 • Misliti je lako, raditi teško, raditi sledeći svoju zamisao najteža je stvar na svetu.
 • Misliti je zanimljivije nego znati, ali manje zanimljivo nego – posmatrati.
 • Mnoga se srca gube u opštem, samo se najplemenitije posvećuje jednome.
 • Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći na kraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.
 • Mnogo može dužnost, beskrajno više ljubav.
 • Mogla bi se roditi već odgojena deca ako bi roditelji bili odgojeni.
 • Najveći čovek uvek ostaje dete.
 • Naše strasti su prave ptice feniksi: kad stara izgori, iz njenog pepela se odmah diže nova.
 • Nema sunca bez svetlosti, ni čoveka bez ljubavi.
 • Nemaština je najveće iskušenje: i najmudrije ribe glad tera na udicu.
 • Nesreća oblikuje čoveka i prisiljava ga da upozna samog sebe.
 • Nezahvalnost je ipak oznaka slabih. Ja još nikad nisam video da je pravi čovek nezahvalan.
 • Nežnim rečima žene plemenit čovek daleko se odvuče.
 • Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.
 • Onaj koji ne ume da voli mora naučiti da laska.
 • Ono malo što znam zahvaljujem svom neznanju.
 • Osećati se napuštenim, mora da je nešto užasno.
 • Pakost ne traži razlog, već samo uzroke.
 • Pametnom čoveku je skoro sve smešno, mudrom skoro ništa.
 • Pametnom čoveku se ne događaju sitne gluposti.
 • Plemenit čovek privlači plemenite ljude i zna kako će ih zadržati.
 • Podeljena radost je udvostručena radost.
 • Potcenjivati neprijatelja pre smrti je glupost, posle pobede podlost.
 • Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tada znam šta možeš postati.
 • Samo nas nedaće života uče da cenimo dobar život.
 • Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru s neznalicom.
 • Sa znanjem raste i sumnja.
 • Slobodni ste ako vam je savest čista.
 • Srećan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.
 • Srećan je onaj kome je majka priroda dala lepotu, jer ga ona svugde preporučuje i on nigde nije stranac.
 • Strasti su mane ili vrline, ali pojačane.
 • Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost.
 • Svako želi biti neko. Niko se ne želi potruditi oko toga.
 • Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni.
 • Teškoće rastu što se više približavamo cilju.
 • Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno.
 • Vedrom se i svet čini vedrim.
 • Zaista čovek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja.
 • Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir – ovca.
 • Zbirka anegdota i maksima za svetskog čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu ubaciti u razgovor i ako mu ove druge u pravi čas padnu na pamet.
 • Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje delima.
 • Zlato kupuje glas gomile, ali ti neće pribaviti ni jedno jedino srce.
 • Život je najlepši pronalazak prirode, a smrt njena veština da što bolje iskoristimo život.