Johan Volfgang Gete – citati

 

 • Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo pak puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili.

 

 • Ako ti se ljudi ne dive ili ti ne zavide, nisi ni ti srećan.

 

 • Beskoristan život je isto što i rana smrt.

 

 • Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen.

 

 • Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kad mu zatreba.

 

 • Da bi čovek ispunio sve ono što se od njega traži, mora sebe smatrati većim nego što jeste.

 

 • Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže do cilja.

 

 • Devojka uvek više veruje ljubljenome nego majci.

 

 • Dok živiš, budi živ.

 

 • Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.

 

 • Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.

 

 • Ko se ne protegne prema pokrivaču, tome ozebu noge.

 

 • Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo.

 

 • Lepo je misliti, još lepše znati, a najlepše je posmatrati.

 

 • Lepota obuzdava svaku srdžbu.

 

 • Ludaci su najštetniji lopovi! Ukradu vam raspoloženje i vreme.

 

 • Ljubav je slatko ropstvo, brak je ropstvo bez slasti.

 

 • Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. Nikada nije istinski voleo onaj koji misli da je ljubav prolazna.

 

 • Ljubav se isprva naziva poverenjem.

 

 • Ljubiš li duboko samo jedno biće, činiće ti se da su i sva ostala dostojna ljubavi.

 

 • Misliti je lako, raditi teško, raditi sledeći svoju zamisao najteža je stvar na svetu.

 

 • Misliti je zanimljivije nego znati, ali manje zanimljivo nego – posmatrati.

 

 • Mnoga se srca gube u opštem, samo se najplemenitije posvećuje jednome.

 

 • Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći na kraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.

 

 • Mnogo može dužnost, beskrajno više ljubav.

 

 • Mogla bi se roditi već odgojena deca ako bi roditelji bili odgojeni.

 

 • Najveći čovek uvek ostaje dete.

 

 • Naše strasti su prave ptice feniksi: kad stara izgori, iz njenog pepela se odmah diže nova.

 

 • Nema sunca bez svetlosti, ni čoveka bez ljubavi.

 

 • Nemaština je najveće iskušenje: i najmudrije ribe glad tera na udicu.

 

 • Nesreća oblikuje čoveka i prisiljava ga da upozna samog sebe.

 

 • Nezahvalnost je ipak oznaka slabih. Ja još nikad nisam video da je pravi čovek nezahvalan.

 

 • Nežnim rečima žene plemenit čovek daleko se odvuče.

 

 • Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.

 

 • Onaj koji ne ume da voli mora naučiti da laska.

 

 • Ono malo što znam zahvaljujem svom neznanju.

 

 • Osećati se napuštenim, mora da je nešto užasno.

 

 • Pakost ne traži razlog, već samo uzroke.

 

 • Pametnom čoveku je skoro sve smešno, mudrom skoro ništa.

 

 • Pametnom čoveku ne događaju se sitne gluposti.

 

 • Plemenit čovek privlači plemenite ljude i zna kako će ih zadržati.

 

 • Podeljena radost je udvostručena radost.

 

 • Potcenjivati neprijatelja pre smrti je glupost, posle pobede podlost.

 

 • Prava radost prestaje sa uživanjem.

 

 • Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tada znam šta možeš postati.

 

 • Samo nas nedaće života uče da cenimo dobar život.

 

 • Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru s neznalicom.

 

 • Sa znanjem raste i sumnja.

 

 • Slobodni ste ako vam je savest čista.

 

 • Srećan je i veliki zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.

 

 • Srećan je onaj kome je majka priroda dala lepotu, jer ga ona svugde preporučuje i on nigde nije stranac.

 

 • Strasti su mane ili vrline, ali pojačane.

 

 • Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost.

 

 • Svako želi biti neko. Niko se ne želi potruditi oko toga.

 

 • Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni.

 

 • Teškoće rastu što se više približavamo cilju.

 

 • Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno.

 

 • Vedrom se i svet čini vedrim.

 

 • Zaista čovek zna samo ako malo zna. S povećanjem znanja raste i sumnja.

 

 • Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir – ovca.

 

 • Zbirka anegdota i maksima za svetskog čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu ubaciti u razgovor i ako mu ove druge u pravi čas padnu na pamet.

 

 • Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje delima.

 

 • Zlato kupuje glas gomile, ali ti neće pribaviti ni jedno jedino srce.

 

 • Život je najlepši pronalazak prirode, a smrt njena veština da što bolje iskoristimo život.