Onore de Balzak – citati


 • Ako čovek zaroni do dna naslade, izneće odande više šljunka nego bisera.
 • Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, lekari zemljom, a žene dekolteom.
 • Bračna veza je visoka škola altruizma.
 • Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.
 • Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.
 • Izdržati, to je temelj vrline.
 • Kad bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine.
 • Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline.
 • Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast.
 • Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.
 • Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio, a ko ga je zaslužio, njemu nije potrebno.
 • Lopov počinje time što predstavlja da laž liči na istinu, a završava time što istina liči na laž.
 • Ljubav je jedina strast koja ne priznaje ni prošlost ni budućnost.
 • Ljubav je kao rat: započinješ kad želiš, a boj napuštaš kad iznemogneš.
 • Ljubav je poezija čula.
 • Ljubavnik ima sve vrline i sve mane koje mužu nedostaju.
 • Ljubav radije umre nego da životari.
 • Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.
 • Misao nije ovisna o našoj volji.
 • Muža će najbolje osvetiti ženin ljubavnik.
 • Nevaljalci su veliki junaci u ljubavi.
 • Nezahvalni smo možda samo zato što nismo u mogućnosti da se odužimo.
 • Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.
 • Postoji nešto veliko i strašno u samoubistvu.
 • Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva, šta bi ljubav bila za njih.
 • Ružnoća nad lepotom ima tu prednost što lepota prolazi, a ružnoća ostaje.
 • Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.
 • Slava je sunce mrtvih.
 • Starac je čovek koji je završio svoj ručak i gleda druge kako jedu.
 • Tvrdičenje počinje onde gde prestaje sirotinja.
 • U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.
 • Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.
 • Zapamtite: od svih rana, neizlečive su samo one koje zadaje jezik, pogled, podsmeh i prezrenje.
 • Žena je kraljica sveta i ropkinja želja.
 • Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.
 • Žene misle kao kraljevi – da im sve dugujemo.
 • Život muškarca je slava, život žene – ljubav.