Onore de Balzak – citati

 

 • Ako čovek zaroni do dna naslade, izneće odande više šljunka nego bisera.

 

 • Arhitekte svoje greške pokrivaju mermerom, lekari zemljom, a žene dekolteom.

 

 • Bračna veza je visoka škola altruizma.

 

 • Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.

 

 • Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.

 

 • Izdržati, to je temelj vrline.

 

 • Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine.

 

 • Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline.

 

 • Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast.

 

 • Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.

 

 • Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio, a ko ga je zaslužio, njemu nije potrebno.

 

 • Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.

 

 • Ljubav je jedina strast koja ne priznaje ni prošlost ni budućnost.

 

 • Ljubav je kao rat: započinješ kada želiš, a boj napuštaš kada iznemogneš.

 

 • Ljubav je poezija čula.

 

 • Ljubavnik ima sve vrline i sve mane koje mužu nedostaju.

 

 • Ljubav radije umre nego da životari.

 

 • Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.

 

 • Misao nije ovisna o našoj volji.

 

 • Muža će najbolje osvetiti ženin ljubavnik.

 

 • Nevaljalci su veliki junaci u ljubavi.

 

 • Nezahvalni smo možda samo zato što nismo u mogućnosti da se odužimo.

 

 • Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.

 

 • Postoji nešto veliko i strašno u samoubistvu.

 

 • Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva, šta bi ljubav bila za njih?

 

 • Ružnoća nad lepotom ima tu prednost što lepota prolazi, a ružnoća ostaje.

 

 • Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.

 

 • Slava je sunce mrtvih.

 

 • Starac je čovek koji je završio svoj ručak i gleda druge kako jedu.

 

 • Tvrdičenje počinje onde gde prestaje sirotinja.

 

 • U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.

 

 • Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.

 

 • Zapamtite: od svih rana, neizlečive su samo one koje zadaje jezik, pogled, podsmeh i prezrenje.

 

 • Žena je kraljica sveta i ropkinja želja.

 

 • Žena je muškarcu ono što on iz nje učini.

 

 • Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.

 

 • Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.

 

 • Život muškarca je slava, život žene – ljubav.