Dositej Obradović – citati

 

 • Celo društvo, i svako ponaosob, kad se ne upravlja po zdravom razumu i mudrim savetima, po nuždi se mora zlopatiti i propadati.

 

 • Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio.

 

 • Ko Bogu nije zahvalan na daru postojanja, života i razumnosti, pokazuje da je svega toga nedostojan. Ko nikom nije zahvalan na slatkoj ljubavi i prijateljstvu, pokazuje da niti koga ljubi, niti ga ko ljubi, a čemu takav život? Hvala bogu, takvih je čudovišta malo.

 

 • Ko nema ni prijatelja ni neprijatelja, taj nema u sebi ništa valjano.

 

 • Mi smo ljudi slični pticama koje se uvek u istim mrežama hvataju, i opet neće da slušaju.

 

 • Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.

 

 • Nauči od mudrijeg, to ti je velika korist. I nauči drugog, to ti je velika zadužbina.

 

 • Navikavajmo mladež na dobro, od toga sve zavisi.

 

 • Nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi, da mogu, i sunce bi ugasili.

 

 • Nema sramotnijeg zanata od dangube, besposlice i lenjosti.

 

 • Ne pravimo se pametniji od sviju, to je znak varvarstva.

 

 • Nikad nikoga ne valja vređati, a najmanje one koji su nam dobro učinili i ljubav pokazali.

 

 • Ništavni su oni ljudi koji učiteljev rad za sitno smatraju.

 

 • Od zlog i pakosnog, a pogotovo kad je od nas jači, najbolje je daleko stajati.

 

 • Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.

 

 • Pri piću, ko najmanje zna, najviše govori.

 

 • Razuman se hrani da živi, bezuman bi živeo samo da se hrani i goji.

 

 • Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili, što je verovatnije, ako se ne poboljšaju, a oni idu sve nagore.

 

 • Samo je dobar čovek srećan.

 

 • Učen i razuman čovek svagda se uči i svagda zna da i dalje malo zna.

 

 • Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini šta je naumio.