Mahatma Gandi – citati

 

 • Bogati moraju živeti jednostavno da bi siromašni jednostavno mogli živeti.

 

 • Čak i kad sam manjina od jednog čoveka, istina je i dalje istina.

 

 • Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.

 

 • Čovek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više.

 

 • Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.

 

 • Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.

 

 • Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.

 

 • Građanska neposlušnost je urođeno pravo svakog građanina. Ukoliko je se on odrekne, on prestaje biti čovek.

 

 • Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.

 

 • Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.

 

 • Ja bih postao hrišćanin kad bi hrišćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.

 

 • Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.

 

 • Kukavica je nesposobna da oseti ljubav – to je osobina hrabrih.

 

 • Ljubav je najjača snaga koju sebi svet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.

 

 • Ma koliko bila okorela nečija ćud, rastopiće se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promeni, to znači da vatra nije bila dovoljno jaka.

 

 • Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.

 

 • Moj život je moja poruka.

 

 • Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.

 

 • Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.

 

 • Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.

 

 • Nema puta ka miru. Mir je put.

 

 • Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.

 

 • Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.

 

 • Pametni ljudi dopuštaju svojoj deci da ponekad i pogreše.

 

 • Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav.

 

 • Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ.

 

 • Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih.

 

 • Sloboda nije vredna ako ne uključuje i slobodu da se greši.

 

 • Sreća je sklad između onoga što mislite, onoga što govorite i onoga što činite.

 

 • Tamo gde postoji ljubav postoji i život.

 

 • Ti i ja nismo drugo do jedno biće. Ne mogu povrediti tebe, a da time i sebe ne povredim.

 

 • Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu.

 

 • U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.

 

 • U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.

 

 • Umetnost ratovanja je umetnost uništavanja ljudi, a politika je umetnost varanja.

 

 • Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.

 

 • Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.

 

 • Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.

 

 • Život bez principa je brod bez kormilara.