Mahatma Gandi – citati


 • Bogati moraju živeti jednostavno da bi siromašni jednostavno mogli živeti.
 • Čak i kad sam manjina od jednog čoveka, istina je i dalje istina.
 • Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.
 • Čovek je stvorio mašinu, ali je mašina zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više.
 • Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.
 • Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.
 • Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.
 • Građanska neposlušnost je urođeno pravo svakog građanina. Ako je se on odrekne, prestaje biti čovek.
 • Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.
 • Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.
 • Ja bih postao hrišćanin kad bi hrišćani bili hrišćani sva dvadeset četiri sata dnevno.
 • Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.
 • Kukavica je nesposobna da oseti ljubav – to je osobina hrabrih.
 • Ljubav je najjača snaga koju sebi svet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.
 • Ma koliko bila okorela nečija ćud, rastopiće se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promeni, to znači da vatra nije bila dovoljno jaka.
 • Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.
 • Moj život je moja poruka.
 • Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.
 • Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.
 • Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.
 • Nema puta ka miru. Mir je put.
 • Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.
 • Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.
 • Pametni ljudi dopuštaju svojoj deci da ponekad i pogreše.
 • Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav.
 • Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ.
 • Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih.
 • Sloboda nije vredna ako ne uključuje i slobodu da se greši.
 • Sreća je sklad između onoga što mislite, onoga što govorite i onoga što činite.
 • Tamo gde postoji ljubav postoji i život.
 • Ti i ja nismo drugo do jedno biće. Ne mogu povrediti tebe, a da time i sebe ne povredim.
 • Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu.
 • U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.
 • U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.
 • Umetnost ratovanja je umetnost uništavanja ljudi, a politika je umetnost varanja.
 • Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.
 • Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.
 • Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.
 • Život bez principa je brod bez kormilara.