Narodne lirske pesme


Narodne lirske pesme su kratke narodne umotvorine u obliku stihova. Nepoznati obdareni pojedinci iskazivali su svoja i opšta, narodna osećanja o svakodnevnom životu. Narodne lirske pesme su nastale iz potrebe da se peva o nekoj životnoj situaciji, o osećanjima i raspoloženjima, željama i snovima, idealima i nadanjima. Narodna lirika je veoma bogata po broju pesama i tematici, a jednostavna po formi i izrazu. Osećanja se izražavaju posredno i u nagoveštajima, subjektivnost je manje prisutna. Po snazi osećanja, po bogatstvu stila i jezika, narodna lirika ima značajno mesto u razvitku književnosti. Ona je uticala na razvitak pisane poezije od humanizma i renesanse do romantizma. Jedna grupa tih pesama je o moćnim prirodnim i društvenim silama, kada su se svet i pojave u njemu primitivno shvatali i kada je crkva snažno činila hristijanizaciju narodnih pesama (mitološke, obredne i dr.). Drugu grupu čine pesme o ličnim i kolektivnim međusobnim odnosima (posleničke, porodične, ljubavne i dr.). I jedna i druga grupa narodnih lirskih pesama imaju melodičnost (mogu se pevati), koja je doprinela njihovom širenju i prenošenju, ali i spasavanju od zaborava. One su bez strofa i rimovanja, a melodija, obično, odgovara osećanju koje je izraženo u pesmi.

Naše narodne lirske pesme sadrže osećanja i razmišljanja naših predaka pre nekoliko vekova. U jednima, to je o strahu od natprirodnih sila, zavisnosti, nemoći i silnoj želji da im se umilostive, kako bi obezbedili svoju egzistenciju (paganski, mitski motivi). U drugima, to je o sopstvenom životu, koji je bio častan, radan, radostan i vedar, pun optimizma, a kada je bila smrt ili nesreća, duboko žalostan i ljudski bolan. Po svojoj umetničkoj vrednosti, živopisnosti stila i jezika, snazi osećanja i motivima predstavljaju veliko kulturno blago. Narodne lirske pesme starije su od umetničkih lirskih pesama.

U prošlosti su bile česte životne situacije u kojima su se pevale narodne lirske pesme (sedeljke, mobe, slave, svadbe) i to je jedan od razloga što je nastao velik broj lirskih pesama, što su se one dugo zadržale u pamćenju generacija i veoma brzo širile u druge krajeve.

Narodne lirske pesme se, prema temi, mogu podeliti na:
1. mitološke
2. religiozno-verske
3. obredne
4. običajne
5. posleničke ili pesme o radu
6. ljubavne
7. porodične
8. šaljive
9. rodoljubive ili pesme o borbama