Veliki kanjon


Taj zadivljujući kanjon, koji je izdubila reka Kolorado do vrtoglave dubine od 1,7 km, dugačak je 446 km i prosečno širok 16 km (širina se kreće od 0,2 km do 29 km). Veliki kanjon se nalazi u severozapadnoj Arizoni, SAD, a proteže se od severne Arizone do Velikih klisura blizu granice sa Nevadom. Kanjon, na čijem je dnu rukavac moćne reke Kolorado, koja je probila svoj put kroz taj predeo, osoben je po obliku stena i njihovoj boji. Njegove boje i nijanse menjaju se u zavisnosti od doba dana i perioda u godini. U zoru gole stene na suprotnoj ivici (daleke, a naizgled tako blizu kao da se mogu dotaći rukom) prelivaju se u srbrnozlatnoj boji nad plavetnilom ponora. Prolećna jutra ispunjavaju kanjon izmaglicom koja deluje da je čvrsta i gusta kao sneg po kojem se može hodati. Mesečeva svetlost to bespuće preliva belom i indigo bojom, a zalazak sunca gornje stene tamnoružičastom.


veliki kanjon slika


Duboki središnji usek kanjona delo je same reke Kolorado, dok je njegova širina većim delom rezultat pritoka koje nose vodu od otopljenog snega, kao i pet miliona godina erozije prouzrokovane vetrom, mrazom i kišom. Osim uticaja reke i kiše, i potoci su trošili stene u različitoj meri, zavisno od njihove tvrdoće, i tako stvorili raznovrsne oblike i otkrili kamene slojeve začuđujućih boja. To je jedno od najspektakularnijih prirodnih čuda, a njegove stene otkrivaju geološke promene nastale tokom miliona godina. Granitne stene na dnu kanjona stare su dve milijarde godina. Veći deo kišnih padavina ispari pre nego što stigne do dna kanjona, tako da je zemljište uz samu reku suva pustinja. S druge strane, severna ivica, koja je znatno viša od južne, prekrivena je snegom sve do maja.

Veliki kanjon svake godine poseti više od pet miliona ljudi, koji osete veliko strahopoštovanje pred samom njegovom veličinom i lepotom.


Literatura:
• Bernard Dumpleton i dr., Sva čuda sveta, Novi Sad: Mladinska knjiga, 2005