Površine i obimi geometrijskih figura


Geometrijska figura je figura čije sve tačke pripadaju jednoj ravni. Ili, to je dvodimenzionalni oblik koji je nacrtan u ravni. Duži koje obrazuju geometrijsku figuru nazivaju se stranice.

Ovde su dati površine i obimi najčešće korišćenih geometrijskih figura. U daljem tekstu, korišćene su sledeće oznake:
• a, b, c, d – stranice
• h – visina
• r – poluprečnik
• P – površina
• O – obim

Krug je unija kružne linije i njene unutrašnje oblasti.

p. i obim 1

Trougao je mnogougao sa tri stranice.

p. i obim 2

Jednakostranični trougao je trougao kojem su sve tri stranice jednake, a svi uglovi 60°.

p. i obim 3

Kvadrat je četvorougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 4

Pravougaonik je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 5

Romb je četvorougao kojem su sve stranice jednake, naspramne stranice paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 6

Paralelogram je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 7

Trapez je četvorougao kojem je jedan par naspramnih stranica paralelan.

p. i obim 8

Pravilni šestougao je mnogougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi jednaki (120°).

p. i obim 9