Površine i obimi geometrijskih figura

 

Geometrijska figura je figura čije sve tačke pripadaju jednoj ravni. Ili, to je dvodimenzionalni oblik koji je nacrtan u ravni. Duži koje obrazuju geometrijsku figuru nazivaju se stranice.

Ovde su dati površine i obimi najčešće korišćenih geometrijskih figura. U daljem tekstu, korišćene su sledeće oznake:
• a, b, c, d – stranice
• h – visina
• r – poluprečnik
• P – površina
• O – obim

 

Krug
je unija kružne linije i njene unutrašnje oblasti.

p. i obim 1

 

Trougao
je mnogougao sa tri stranice.

p. i obim 2

 

Jednakostranični trougao
je trougao kojem su sve tri stranice jednake, a svi uglovi 60°.

p. i obim 3

 

Kvadrat
je četvorougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 4

 

Pravougaonik
je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 5

 

Romb
je četvorougao kojem su sve stranice jednake, naspramne stranice paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 6

 

Paralelogram
je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 7

 

Trapez
je četvorougao kojem je jedan par naspramnih stranica paralelan.

p. i obim 8

 

Pravilni šestougao
je mnogougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi jednaki (120°).

p. i obim 9