Površine i obimi geometrijskih figura

 

Geometrijska figura je figura čije sve tačke pripadaju jednoj ravni. Ili, to je dvodimenzionalni oblik koji je nacrtan u ravni. Duži koje obrazuju geometrijsku figuru nazivaju se stranice.

Ovde su dati površine i obimi najčešće korišćenih geometrijskih figura. U daljem tekstu, korišćene su sledeće oznake:

• a, b, c, d – stranice,

• h – visina,

• r – poluprečnik,

• P – površina,

• O – obim.

 

Krug

je unija kružne linije i njene unutrašnje oblasti.

p. i obim 1

 

Trougao

je mnogougao sa tri stranice.

p. i obim 2

 

Jednakostranični trougao

je trougao kojem su sve tri stranice jednake, a svi uglovi 60°.

p. i obim 3

 

Kvadrat

je četvorougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 4

 

Pravougaonik

je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i svi uglovi pravi (90°).

p. i obim 5

 

Romb

je četvorougao kojem su sve stranice jednake, naspramne stranice paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 6

 

Paralelogram

je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i paralelne i naspramni uglovi jednaki.

p. i obim 7

 

Trapez

je četvorougao kojem je jedan par naspramnih stranica paralelan.

p. i obim 8

 

Pravilni šestougao

je mnogougao kojem su sve stranice jednake i svi uglovi jednaki (120°).

p. i obim 9