Prevoj vokala


Prevoj vokala ili samoglasnička apofonija jeste stara glasovna promena koja se odnosi na promenu vokala u korenu jedne reči čime se stvara reč srodnog, ali različitog značenja. Rezultat takvih alternacija su promene vokala između reči sa istim korenom. Najčešće se javlja u srodnim osnovama glagola koji čine parove po glagolskom vidu ili po glagolskom rodu. Samu fonetsku alternaciju mogu činiti dva ili više vokala, npr.:
• bacati – baciti (promena a:i)
• dotaći – doticati (promena a:i)
• osloboditi – oslobađati (promena o:a)
• prati – perem (promena a:e)
• prokleti – proklinjati (promena e:i)
• roditi – rađati (promena o:a)
• uzeti – uzimati (promena e:i)
• zvati – zovem (promena a:o)

U pojedinim rečima prevoj vokala može biti kada se promeni samo dužina, npr.:
• izmisliti – izmišljati
• leći – legati