Sibilarizacija


Sibilarizacija se sastoji u promeni zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u zubne suglasnike c, z, s kada se nađu ispred vokala i, nastavka za oblik. Ta glasovna promena se u srpskoj filologiji ranije nazivala druga palatalizacija.

Sibilarizacija se vrši:
1. u nominativu i vokativu množine imenica muškog roda:
• izvidnik – izvidnici
• junak – junaci
• nalog – nalozi
• razlog – razlozi
• greh – gresi
• uspeh – uspesi

2. u dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog roda:
• izvidnik – izvidnicima
• oblak – oblacima
• nalog – nalozima
• kovčeg – kovčezima
• greh – gresima
• orah – orasima

3. u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda:
• devojka – devojci
• majka – majci
• knjiga – knjizi
• pruga – pruzi
• svrha – svrsi

4. u imperativu glagola:
• leći – lezi
• pomagati – pomozi
• reći – reci
• seći – seci


Odstupanje od sibilarizacije
Sibilarizacija se ne vrši kada dolazi do teškog izgovaranja grupe konsonanata ili kada reč gubi svoje osnovno značenje:
1. u dativu i lokativu:
a) ličnih imena i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:
• Branka – Branki – Brankin
• Danka – Danki – Dankin
• Luka – Luki – Lukin
• Olga – Olgi – Olgin
• Zaga – Zagi – Zagin
b) imenica koje se završavaju na -ga i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:
• aga – agi – agin
• kolega – kolegi – kolegin
• liga – ligi – ligin
• vaga – vagi – vagin
c) imenica koje sadrže suglasničke grupe ck, čk, ćk, tk, zg:
• kocka – kocki
• igračka – igrački
• mačka – mački
• tačka – tački
• praćka – praćki
• voćka – voćki
• motka – motki
• patka – patki
• mazga – mazgi
• tezga – tezgi

2. u rečima odmila (hipokoristicima) i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:
• baka – baki – bakin
• deka – deki – dekin
• seka – seki – sekin
• zeka – zeki – zekin


Dubleti u sibilarizaciji
U nekim slučajevima pravilna je upotreba i onih reči u kojima nije izvršena promena i onih reči u kojima jeste izvršena promena:
• arabeska – arabeski i arabesci
• bitka – bitki i bici
• epoha – epohi i eposi
• freska – freski i fresci
• humoreska – humoreski i humoresci
• kćerka – kćerki i kćerci
• maska – maski i masci
• pripovetka – pripovetki i pripoveci
• sluga – slugi i sluzi