Sibilarizacija

 

Sibilarizacija se sastoji u promeni zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u zubne suglasnike c, z, s kada se nađu ispred vokala i, nastavka za oblik. Ta glasovna promena se u srpskoj filologiji ranije nazivala druga palatalizacija.

Sibilarizacija se vrši:

1) u nominativu i vokativu množine imenica muškog roda:

– izvidnik – izvidnici,

– junak – junaci,

– nalog – nalozi,

– razlog – razlozi,

– greh – gresi,

– uspeh – uspesi;

2) u dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog roda:

– izvidnik – izvidnicima,

– oblak – oblacima,

– nalog – nalozima,

– kovčeg – kovčezima,

– greh – gresima,

– orah – orasima;

3) u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda:

– devojka – devojci,

– majka – majci,

– knjiga – knjizi,

– pruga – pruzi,

– svrha – svrsi;

4) u imperativu glagola:

– leći – lezi,

– pomagati – pomozi,

– reći – reci,

– seći – seci.

 

Odstupanje od sibilarizacije

Sibilarizacija se ne vrši kada dolazi do teškog izgovaranja grupe konsonanata ili kada reč gubi svoje osnovno značenje:

1) u dativu i lokativu:

a) ličnih imena i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

– Branka – Branki – Brankin,

– Danka – Danki – Dankin,

– Luka – Luki – Lukin,

– Olga – Olgi – Olgin,

– Zaga – Zagi – Zagin;

b) imenica koje se završavaju na -ga i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

– aga – agi – agin,

– kolega – kolegi – kolegin,

– liga – ligi – ligin,

– vaga – vagi – vagin;

c) imenica koje sadrže suglasničke grupe ck, čk, ćk, tk, zg:

– kocka – kocki,

– igračka – igrački,

– mačka – mački,

– tačka – tački,

– praćka – praćki,

– voćka – voćki,

– motka – motki,

– patka – patki,

– mazga – mazgi,

– tezga – tezgi;

2) u rečima odmila (hipokoristicima) i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

– baka – baki – bakin,

– deka – deki – dekin,

– seka – seki – sekin,

– zeka – zeki – zekin.

 

Dubleti u sibilarizaciji

U nekim slučajevima je pravilna upotreba i onih reči u kojima nije izvršena promena i onih reči u kojima jeste izvršena promena:

– arabeska – arabeski ili arabesci,

– bitka – bitki ili bici,

– epoha – epohi ili eposi,

– freska – freski ili fresci,

– humoreska – humoreski ili humoresci,

– kćerka – kćerki ili kćerci,

– maska – maski ili masci,

– pripovetka – pripovetki ili pripoveci,

– sluga – slugi ili sluzi.