Sibilarizacija

 

Sibilarizacija se sastoji u promeni zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u zubne suglasnike c, z, s kada se nađu ispred vokala i, nastavka za oblik. Ta glasovna promena se u srpskoj filologiji ranije nazivala druga palatalizacija.

Sibilarizacija se vrši:

1) u nominativu i vokativu množine imenica muškog roda:

• izvidnik – izvidnici

• junak – junaci

• nalog – nalozi

• razlog – razlozi

• greh – gresi

• uspeh – uspesi

2) u dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog roda:

• izvidnik – izvidnicima

• oblak – oblacima

• nalog – nalozima

• kovčeg – kovčezima

• greh – gresima

• orah – orasima

3) u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda:

• devojka – devojci

• majka – majci

• knjiga – knjizi

• pruga – pruzi

• svrha – svrsi

4) u imperativu glagola:

• leći – lezi

• pomagati – pomozi

• reći – reci

• seći – seci

 

Odstupanje od sibilarizacije

Sibilarizacija se ne vrši kada dolazi do teškog izgovaranja grupe konsonanata ili kada reč gubi svoje osnovno značenje:

1) u dativu i lokativu:

a) ličnih imena i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

• Branka – Branki – Brankin

• Danka – Danki – Dankin

• Luka – Luki – Lukin

• Olga – Olgi – Olgin

• Zaga – Zagi – Zagin

b) imenica koje se završavaju na -ga i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

• aga – agi – agin

• kolega – kolegi – kolegin

• liga – ligi – ligin

• vaga – vagi – vagin

c) imenica koje sadrže suglasničke grupe ck, čk, ćk, tk, zg:

• kocka – kocki

• igračka – igrački

• mačka – mački

• tačka – tački

• praćka – praćki

• voćka – voćki

• motka – motki

• patka – patki

• mazga – mazgi

• tezga – tezgi

2) u rečima odmila (hipokoristicima) i prisvojnim pridevima izvedenim od njih:

• baka – baki – bakin

• deka – deki – dekin

• seka – seki – sekin

• zeka – zeki – zekin

 

Dubleti u sibilarizaciji

U nekim slučajevima je pravilna upotreba i onih reči u kojima nije izvršena promena i onih reči u kojima jeste izvršena promena:

• arabeska – arabeski ili arabesci

• bitka – bitki ili bici

• epoha – epohi ili eposi

• freska – freski ili fresci

• humoreska – humoreski ili humoresci

• kćerka – kćerki ili kćerci

• maska – maski ili masci

• pripovetka – pripovetki ili pripoveci

• sluga – slugi ili sluzi