Glasovne promene


U srpskom jeziku reči menjaju oblik promenom po padežima (deklinacijom), promenom po licima (konjugacijom) ili poređenjem (komparacijom). Pojedine reči ili njihovi delovi (gramatička osnova ili koren), sa sufiksima ili prefiksima, učestvuju u građenju novih reči, izvedenih i složenih. Prilikom promene oblika reči i prilikom građenja novih reči pojedini glasovi se mogu promeniti. Glasovne promene se vrše prema glasovnim zakonima, s tim da kada se izvrši glasovni proces, reč mora zadržati svoje značenje i biti laka za izgovor. Ako reč gubi svoje značenje ili se nelagodno izgovara, ne vrši se glasovna promena, tj. dolazi do odstupanja.

Postoji više glasovnih promena:
1. jednačenje suglasnika po mestu tvorbe
2. jednačenje suglasnika po zvučnosti
3. gubljenje suglasnika
4. palatalizacija
5. sibilarizacija
6. jotovanje
7. promena l u o
8. nepostojano a
9. pokretni samoglasnici
10. asimilacija i sažimanje samoglasnika
11. disimilacija samoglasnika
12. prevoj vokala

Do glasovne promene dolazi kada se menja oblik reči (Šabac – Šapca, genitiv jednine) ili prilikom nastanka nove reči (list – lišće).

Do odstupanje od glasovne promene dolazi kada reč gubi svoje značenje (raz+jediniti – razjediniti, ne ražediniti) ili kada se reč nelagodno izgovara (devojčica – devojčicin, ne devojčičin).

Srpski pravopis je fonološki (zvučni), što znači da se jednačenja (po mestu tvorbe i po zvučnosti) vrše i u govoru i u pisanju. Većina slovenskih jezika (bugarski, češki, poljski, ruski, slovački, slovenački itd.) upotrebljava morfološki (tvorbeni) pravopis, gde se jednačenja vrše samo u govoru, dok se u pisanju ne vrše.