Perfekat

 

Perfekat (prošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila u prošlosti, pre trenutka govorenja o njoj. On vrši službu predikata i to je njegovo pravo (indikativno) značenje. Gradi se i od svršenih i od nesvršenih glagola. Perfekat je prošlo vreme koje se najčešće upotrebljava, a u savremenom srpskom jeziku zamenjuje aorist, imperfekat i pluskvamperfekat.

Gradi se od radnog prideva glagola koji se menja i nenaglašenih (kraćih) oblika prezenta pomoćnog glagola jesam. Na primer, oblici perfekta od glagola pisati glase:
a) jednina:
1. pisao sam
2. pisao si
3. pisao/pisala/pisalo je
b) množina:
1. pisali smo
2. pisali ste
3. pisali/pisale/pisala su

Kada se u rečenici jedan iza drugog nađe više glagola u perfektu, pomoćni glagol se navodi samo uz prvi glagol i ne mora se ponavljati uz ostale, na primer: ustao je, doručkovao, spremio se i krenuo u školu.

 

Primeri
Igrali su odbojku.
Pojeo je sendvič.
• Za vikend smo išli u bioskop.