Perfekat

 

Perfekat (prošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila u prošlosti, pre trenutka govorenja o njoj. On vrši službu predikata i to je njegovo pravo (indikativno) značenje. Gradi se i od svršenih i od nesvršenih glagola. Perfekat je prošlo vreme koje se najčešće upotrebljava, a u savremenom srpskom jeziku zamenjuje aorist, imperfekat i pluskvamperfekat.

Gradi se od radnog prideva glagola koji se menja i nenaglašenih (kraćih) oblika prezenta pomoćnog glagola jesam. Na primer, oblici perfekta od glagola pisati glase:

a) jednina:

1. pisao sam

2. pisao si

3. pisao/pisala/pisalo je

b) množina:

1. pisali smo

2. pisali ste

3. pisali/pisale/pisala su

Kada se u rečenici jedan iza drugog nađe više glagola u perfektu, pomoćni glagol se navodi samo uz prvi glagol i ne mora se ponavljati uz ostale, na primer: ustao je, doručkovao, spremio se i krenuo u školu.

 

Primeri:

Igrali su odbojku.

Pojeo je sendvič.

• Za vikend smo išli u bioskop.