Pluskvamperfekat

 

Pluskvamperfekat (davnoprošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila pre neke druge prošle radnje. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se na dva načina:

1) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika perfekta pomoćnog glagola biti. Na primer, oblici pluskvamperfekta od glagola doći glase:

a) jednina:

1. bio sam došao

2. bio si došao

3. bio/bila/bilo je došao/došla/došlo

b) množina:

1. bili smo došli

2. bili ste došli

3. bili/bile/bila su došli/došle/došla

2) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika imperfekta pomoćnog glagola biti (koji i sam ima dve varijante – dužu i kraću), na primer:

a) jednina:

1. bejah/beh došao

2. bejaše/beše došao

3. bejaše/beše došao/došla/došlo

b) množina:

1. bejasmo/besmo došli

2. bejaste/beste došli

3. bejahu/behu došli/došle/došla

Drugi oblik pluskvamperfekta retko se upotrebljava u govoru, a često se može pronaći u starijim književnim delima.

 

Primeri:

Bili su zaspali ranije.

• Filip je bio završio domaći.

• Uradio je sve kako bejaše isplanirao.