Pluskvamperfekat

 

Pluskvamperfekat (davnoprošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila pre neke druge prošle radnje. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se na dva načina:
1) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika perfekta pomoćnog glagola biti. Na primer, oblici pluskvamperfekta od glagola doći glase:
a) jednina:
1. bio sam došao
2. bio si došao
3. bio/bila/bilo je došao/došla/došlo
b) množina:
1. bili smo došli
2. bili ste došli
3. bili/bile/bila su došli/došle/došla

2) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika imperfekta pomoćnog glagola biti (koji i sam ima dve varijante – dužu i kraću), na primer:
a) jednina:
1. bejah/beh došao
2. bejaše/beše došao
3. bejaše/beše došao/došla/došlo
b) množina:
1. bejasmo/besmo došli
2. bejaste/beste došli
3. bejahu/behu došli/došle/došla

Drugi oblik pluskvamperfekta retko se upotrebljava u govoru, a često se može pronaći u starijim književnim delima.

 

Primeri
Bili su zaspali ranije.
• Filip je bio završio domaći.
• Uradio je sve kako bejaše isplanirao.