Pluskvamperfekat

 

Pluskvamperfekat (davnoprošlo vreme) jeste složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila pre neke druge prošle radnje. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se na dva načina:

1) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika perfekta pomoćnog glagola biti. Na primer, oblici pluskvamperfekta od glagola doći glase:

– bio sam došao

– bio si došao

– bio/bila/bilo je došao/došla/došlo

– bili smo došli

– bili ste došli

– bili/bile/bila su došli/došle/došla

2) od radnog prideva glagola koji se menja i oblika imperfekta pomoćnog glagola biti (koji i sam ima dve varijante – dužu i kraću), na primer:

– bejah/beh došao

– bejaše/beše došao

– bejaše/beše došao/došla/došlo

– bejasmo/besmo došli

– bejaste/beste došli

– bejahu/behu došli/došle/došla

Drugi oblik pluskvamperfekta retko se upotrebljava u govoru, a često se može pronaći u starijim književnim delima.

 

Primeri:

Bili su zaspali ranije.

– Filip je bio završio domaći.

– Uradio je sve kako bejaše isplanirao.