Umetnička književnost

 

Umetnička (pisana) književnost se sastoji od književno-umetničkih dela koja su stvorili poznati stvaraoci. Književnoumetnički jezik ima više osnovnih odlika, a najbitnije su: slikovitost, emocionalnost, figurativnost, životnost, idejnost, čistota, jasnost. Dok književnik (umetnik) stvara pisano delo, on se opredeljuje za najbolje, najjače, najviše odgovarajuće reči kojima ostvaruje svoju zamisao – sliku o životu i ljudima. Zato je umetnička književnost neiscrpni rudnik reči koje imaju zadivljujuću lepotu i ogromnu snagu, i koje stalno obogaćuju naš duhovni život, osećanja i shvatanja.

 

Podela umetničke književnosti na rodove i vrste

Književni rodovi umetničke književnosti su:

1. lirika,

2. epika,

3. drama.

Svaki od navedenih rodova ima više književnih vrsta.

1. Književni rod liriku čine književna dela u kojima pisac slika svoja osećanja u obliku stihova, tj. pesama. Njene vrste su:

1) elegija,

2) ljubavna pesma,

3) opisna pesma,

4) socijalna pesma,

5) rodoljubiva pesma,

6) misaona pesma,

7) satirična pesma,

8) humoristička pesma.

2. Književni rod epiku čine književna dela u obliku:

1) proze – priče o stvarnim ili zamišljenim događajima, o ljudskim osobinama, pojavama u društvu i sl., a njene vrste su:

a) roman,

b) pripovetka,

c) novela;

2) stihova – u tom obliku piše se ep, a on može biti:

a) istorijski (herojski),

b) romantični,

c) idilični (građanski),

d) religiozni,

e) komični.

Posebna vrsta epske poezije u stihu su lirsko-epske pesme, a one su:

1) balada,

2) romansa,

3) poema.

3. Književni rod dramu čine književna dela u u kojima pisac slika ličnosti u obliku dijaloga i dramske radnje koja se, najčešće, odvija pred gledaocima na sceni, a uz korišćenje raznih pozorišno-tehničkih sredstava. Njene vrste su:

1) tragedija,

2) komedija,

3) drama u užem smislu.