Umetnički stil


Umetnički (poetski, pesnički, literarni) stil je slikovit, osećajan, harmoničan i figurativan oblik izražavanja. Kada pisac prikazuje ljude i pojave, čini to svojim jezikom i jezikom literarnih junaka. To jedinstvo jezika ostvaruje svojim darom i umetničkim stilom. Umetnički stil je subjektivan, pruža estetičko uživanje, i njime književnik stvara slike o životu i ljudima.

Opšte norme umetničkog stila jesu:
1. slikovitost
2. emocionalnost
3. harmoničnost

Slikovitost čine pojedinosti (detalji) koje čitalac opaža svojim čulima: oblici, boje, pokreti, portreti, tok radnje i glavne misli, enterijer, eksterijer i dr. Jer, jedno su plave oči, zelene jele, drveni most i slično, a drugo oči, jele, most.

Emocionalnost se sastoji u unutrašnjem bojenju pojedinosti, osećajnim kazivanjem o njima. Čitalac vidi književne slike koje u njemu izazivaju snažna osećanja, na primer kad se kaže vesele krupne oči, mlade polomljene jele, ponosni stari drveni most i slično.

Harmoničnost (skladnost) sastoji se u povezanosti i ritmičnosti svih momenata i pojedinosti koji čine tok radnje, misli i osećanja.