đene-đene ili đene đene


Piše se đene-đene.

To je udvojeni prilog koji potiče iz turskog i znači još i kojekako, kako-tako, koliko-toliko, može se podneti: vreme je tokom vikenda bilo đene-đene.