s ili s’


Piše se s.

Predlog s nikada se ne piše sa apostrofom (npr. s’ poštovanjem, s’ jeseni) jer je to osnovni oblik, a ne skraćenje od sa.