70-e godine XX veka ili osma decenija XX veka

 

Piše se i jedno i drugo.

70-e godine XX veka jesu godine od 1970. do 1979.

Osma decenija XX veka obuhvata godine od 1971. do 1980. Dakle, decenije počinju jedinicom i završavaju se nulom.

Poslednja godina XX veka je 2000, a prva godina XXI veka je 2001.