k ili ka


Pravilno je oboje.

Osnovni oblik je k (bez apostrofa), pa je bolje k livadi, k ormaru, k voćnjaku itd. nego ka livadi, ka ormaru, ka voćnjaku itd.
Duža forma, ka, uobičajena je ispred suglasničkih grupa: ka bregu, ka drvetu, ka prodavnici, ka školi, ka vratima, ka zgradi itd.
Predlog k obavezno se proširuje ispred reči koje počinju istim ili sličnim suglasnikom, tj. ispred k, g, h: ka Kragujevcu, ka kući, ka gepeku, ka grmlju, ka hali, ka hladovini itd.