efekat ili efekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – efek(a)t; efekti
• gen. – efekta; efekata
• dat. – efektu; efektima
• ak. – efek(a)t; efekte
• vok. – efekte; efekti
• instr. – efektom; efektima
• lok. – efektu; efektima