efekat ili efekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – efek(a)t,

– gen. – efekta,

– dat. – efektu,

– aku. – efek(a)t,

– vok. – efekte,

– ins. – efektom,

– lok. – efektu.

U množini:

– nom. – efekti,

– gen. – efekata,

– dat. – efektima,

– aku. – efekte,

– vok. – efekti,

– ins. – efektima,

– lok. – efektima.