efekat ili efekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – efek(a)t; efekti

• gen. – efekta; efekata

• dat. – efektu; efektima

• aku. – efek(a)t; efekte

• vok. – efekte; efekti

• ins. – efektom; efektima

• lok. – efektu; efektima