iako ili i ako


Piše se i jedno i drugo.

Zavisni veznik iako, koji znači mada, premda, i pored toga što, piše se spojeno: završićemo na vreme iako smo kasno počeli.
U svim ostalim slučajevima, kao spoj veznika i i ako, piše se odvojeno: i ako ne završimo na vreme, nije važno.