Nj ili NJ

 

Piše se i jedno i drugo.

Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Nj: Njegoš, Njujork, Njutn itd.

Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik NJ: NJEGOŠ, NJUJORK, NJUTN itd.