žagor ili žamor

 

Piše se i jedno i drugo.

I žagor i žamor upotrebljava se u značenju nerazgovetan govor više ljudi, šum od mnogih glasova; graja, galama.

Žamor još znači i šum koji stvara voda tekući, žubor, hučanje (vode).