žagor ili žamor


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

I žagor i žamor upotrebljavaju se u značenju „nerazgovetan govor više ljudi, brujanje mnogih ljudskih glasova; graja, galama”.
Žamor još znači i „sliveni životinjski glasovi (zujanje, cvrkut i dr.)”, „šuštanje, šumorenje lišća, drveća”, „žubor, hučanje (vode)”, „razleganje raznih zvukova, šum”.