ubibože ili ubi bože

 

Piše se ubibože.

To je prilog koji znači da se ne može izdržati, nesnosno, užasno: hrana je bila ubibože.