ubibože ili ubi bože


Piše se ubibože.

To je prilog koji znači da se ne može izdržati, nesnosno, užasno: bilo je ubibože.