Lj ili LJ

 

Piše se i jedno i drugo.

Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Lj: Ljig, Ljubica, Ljubovija itd.

Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik LJ: LJIG, LJUBICA, LJUBOVIJA itd.