Lj ili LJ


Pravilno je oboje.

Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Lj: Ljig, Ljubica, Ljubovija itd.
Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik LJ: LJIG, LJUBICA, LJUBOVIJA itd.