nabavci ili nabavki


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dativ i lokativ jednine od imenice nabavka glase nabavci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi nabavki (pored nabavaka).