(2015) ili (2015.)


Piše se (2015).

Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih arapskim ciframa kada se iza njih nađe drugi pravopisni znak (zarez, zagrada, crta ili neki drugi).