džakuzi ili đakuzi


Piše se džakuzi.

Naziv potiče od američke fabričke marke Jacuzzi, po prezimenu prvog proizvođača. Prema izvornom (engleskom) izgovoru pravilno je džakuzi, mada je u srpskoj govornoj praksi preovladao oblik sa đ (kao i u slučaju đus umesto džus).