džezva ili đezva


Piše se džezva.

Ta imenica preuzeta je iz turskog jezika, u kojem ona glasi cezve (tursko C na početku reči prenosi se kao ).