ljusci ili ljuski


Piše se ljusci.

Dativ i lokativ jednine od imenice ljuska glase ljusci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi ljusaka (ne ljuski).