ljudi ili čoveci

 

Piše se ljudi.

Imenica čovek nema oblik množine od svoje osnove (ne može čoveci), kao što ni imenica ljudi nema oblik jednine od svoje osnove (ne može ljud).

U jednini: čovek-čoveka-čoveku-čoveka-čoveče-čovekom-čoveku.

U množini: ljudi-ljudi-ljudima-ljude-ljudi-ljudima-ljudima.