ljudi ili čoveci


Piše se ljudi.

Imenica čovek ima supletivnu (nepravilnu) množinu ljudi.
U jednini: čovek-čoveka-čoveku-čoveka-čoveče-čovekom-čoveku.
U množini: ljudi-ljudi-ljudima-ljude-ljudi-ljudima-ljudima.