ljući ili ljutiji


Piše se ljući.

Od prideva ljut komparativ je ljući. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.