ljući ili ljutiji

 

Piše se ljući.

Komparativ prideva ljut je ljući, a superlativ najljući.