Fobija


Preteran i sasvim iracionalan strah od određenog objekta, situacije, pojave i sl. naziva se fobija. Ona se definiše kao vrsta anksioznosti, neuroze, pošto je anksioznost njen primarni sindrom. Naziv potiče od grčke reči phóbos, što znači „strah”. Veruje se da fobije nastaju tako što se strah koji je nastao u nekoj opasnoj situaciji prenosi i na druge, slične situacije, a izvorni strah najčešće se potiskuje ili zaboravlja. Da bi postojanje straha ukazivalo na fobijski poremećaj, potrebno je da strah ometa svakodnevno funkcionisanje osobe. To znači da osoba koja se čitav život boji nečega ali joj taj strah ne smeta, ne boluje od fobije. Dakle, o fobiji se može govoriti samo onda kad strah stvara poremećaje u ponašanju i onemogućava obavljanje uobičajenih životnih aktivnosti.

U lečenju fobije može da pomogne bihevioristička terapija, i to tako što se obolela osoba postepeno izlaže situaciji koja provocira fobiju, i to na način iz kojeg se vidi da nema nikakvih razloga za strah. Stručnjaci u toj oblasti izbegavaju upotrebu naziva sa sufiksom -fobija, već radije upotrebljavaju opisne termine kao što su „poremećaj ličnosti” i „anksiozni poremećaj”.

Postoji preko dve stotine registrovanih fobija, a neke od najpoznatijih su:
• ablutofobija – strah od kupanja
• aerofobija – strah od vazduha i promaje
• agorafobija – strah od otvorenih prostora i javnih mesta
• akrofobija – strah od visine
• algofobija – strah od bola
• amatofobija – strah od prašine
• androfobija – strah od muškaraca
• antropofobija – strah od ljudi
• apifobija – strah od pčela
• arahnofobija – strah od paukova
• bibliofobija – strah od knjiga
• brontofobija – strah od grmljavine
• demantofobija – strah od ludila
• demofobija – strah od mase, od veće grupe ljudi
• dendrofobija – strah od drveća
• entomofobija – strah od insekata
• fobofobija – strah od straha
• fonofobija – strah od glasnog govora ili snažnih zvukova
• fotofobija – strah od svetlosti
• gamofobija – strah od braka
• ginekofobija – strah od žena
• herpetofobija – strah od gmizavaca
• hipnofobija – strah od spavanja i sna
• hipsofobija – strah od visine
• ideofobija – strah od misli i mišljenja
• ihtiofobija – strah od riba
• kakofobija – strah od ružnoće
• kenofobija – strah od velikih praznih prostora (trgova, poljana i sl.)
• kinofobija – strah od pasa
• klaustrofobija – strah od boravka u zatvorenom, malom prostoru
• miofobija – strah od miševa
• mizofobija – strah od nečistoće kao izvora zaraze
• monofobija – strah od samoće
• nautofobija – strah od plovidbe morem
• nekrofobija – strah od mrtvaca
• neofobija – strah od novog i nepoznatog
• niktofobija – strah od mraka
• nozofobija – strah od bolesti
• ofidiofobija – strah od zmija
• ornitofobija – strah od ptica
• pantofobija – strah od svega
• paraskevidekatriafobija – strah od petka trinaestog
• pirofobija – strah od vatre
• psihrofobija – strah od hladnoće, naročito od hladne vode
• talasofobija – strah od mora
• tanatofobija – strah od smrti, umiranja
• toksikofobija – strah od toksina, otrova
• triskaidekafobija – strah od broja trinaest
• zoofobija – strah od životinja ili od pojedinih vrsta životinja

Homofobija (mržnja prema homoseksualcima ili iracionalni strah od homoseksualaca) i ksenofobija (mržnja prema strancima i svemu što je strano; strah od stranaca, stranog uticaja i dr.) nisu fobije u medicinskom smislu.