Mazga


Mazga je domaća životinja iz porodice konja (porodica Equidae, vrsta Equus hinnus) nastala ukrštanjem konja i magarice. Izgledom podseća na konja – veća je od magarca, a manja od konja, rep joj je obrastao kao kod konja, rže. Otpornija je na bolesti, jača, izdržljivija i jede manje hrane i od konja i od magarca slične veličine. Koristi se za nošenje tereta i vuču kola. Usled razlike u broju hromozoma kod roditeljskih vrsta (konj ima 64, a magarica 62 hromozoma), mazga ima neparan broj hromozoma (63), zbog čega je u većini slučajeva jalova. Ne postoje potvrđeni podaci o plodnim mužjacima mazge, a do sada su potvrđena samo dva slučaja bremenite ženke mazge.

Češće se sreće plod ukrštanja magarca i kobile – mula.


mazga slika