Mula


Mula je domaća životinja iz porodice konja (porodica Equidae, vrsta Equus mulus) nastala ukrštanjem magarca i kobile. Više nalikuje magarcu nego konju – na magarca podseća dugim ušima, kratkom grivom, malim kopitima i oblikom tela, dok na konja liči po visini i obliku vrata i sapi; krzno je obično smeđe ili bež boje. Mule dostižu od 1,2 do 1,9 metara visine, a telesna težina kreće im se od 275 do 700 kg. Mule se uzgajaju zato što kombinuju najbolje osobine magarca i konja. Manje su od konja, ali jače i izdržljivije, malo jedu, otporne su na bolesti i prilagodljive različitim klimatskim uslovima. Takođe, brže su i inteligentnije od magarca. Već najmanje tri i po hiljade godina mule se koriste za vuču i nošenje tereta, zahvaljujući tome što mogu da podnesu velike napore. Usled razlike u broju hromozoma kod roditeljskih vrsta (magarac ima 62, a kobila 64 hromozoma), mule imaju neparan broj hromozoma (63), zbog čega su mahom jalove. Nema potvrđenih podataka o plodnim mužjacima mule, a prijavljeni su slučajevi ukrštanja ženki sa magarcima i konjima.


mula slika


U severnoj Africi i Sredozemlju uzgajaju se uglavnom manje i lakše vrste mula, dok se veće i teže vrste uzgajaju u Španiji, Francuskoj, Italiji, Argentini i SAD. Većina primeraka živi u Srednjoj i Južnoj Americi, ali najviše mula ima u istočnom delu Kine (tamo živi preko četiri miliona mula).

Ređe se sreće plod ukrštanja konja i magarice – mazga.