ćerci ili ćerki

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Dativ i lokativ od imenice (k)ćerka glase (k)ćerci ili (k)ćerki. Kod pojedinih imenica koje se završavaju na -ka, -ga, -ha dozvoljena su dvojstva, tj. pravilne su i reči u kojima glasovna promena jeste izvršena i reči u kojima ona nije izvršena: arabesci i arabeski, bici i bitki, cevci i cevki, eposi i epohi, fresci i freski, humoresci i humoreski, masci i maski, pripoveci i pripovetki, sluzi i slugi i dr.