ćete ili će te


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Nenaglašeni (kraći) oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, ćete, piše se sastavljeno: vi ćete ga povesti.
Spoj nenaglašenog oblika trećeg lica jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, će, i nenaglašenog oblika genitiva lične zamenice ti, te, piše se odvojeno: on će te povesti.