ćevabdžinica ili ćevapdžinica


Piše se ćevabdžinica.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno p ispred zvučnog prelazi u svoj zvučni parnjak b).