njušci ili njuški

 

Piše se njušci.

Dativ i lokativ od imenice njuška glase njušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).