njujorški ili njujorski


Piše se njujorški.

Pridevi od prilagođenih stranih imena koja se završavaju na g ili k kojem prethodi suglasnik po pravilu imaju nastavak -ški: edinburški (od Edinburg), pekinški (od Peking), sanktpeterburški (od Sankt Peterburg), norfolški (od Norfolk) i sl.