žvaci ili žvaki


Piše se žvaci.

Dativ i lokativ jednine od imenice žvaka glase žvaci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi žvaka (ne žvaki).