žar-ptica ili žar ptica


Piše se žar-ptica.

Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi dveju imenica pišu se sa crticom: biser-grana, ivan-cvet, klin-čorba, rak-rana, remek-delo, spomen-česma, spomen-park i sl.